اعضای سایت

PreviousNext

دکتر سیده طاهره فائزی

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر سیده طاهره فائزی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، از 1989 تا 1996،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1998 تا 2002،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1384 تا 1386،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر معصومه اخلاقی

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر معصومه اخلاقی

شرح حال:

• استادیار گروه داخلی و روماتولوژی از سال 1384 در مركز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران • عضو شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان دكتر شریعتی از سال 1386 تا كنون • عضو مركز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران • عضو انجمن روماتولوژی ایران • عضو انجمن روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه APLAR

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشكی عمومی ، از دانشگاه علوم پزشكی مشهد، از 1363 تا 1370،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماری های داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از 1375 تا 1379،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1380 تا 1382،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر فرهاد غریب دوست

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر فرهاد غریب دوست

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1979 تا 1987،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1987 تا 1991،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1991 تا 1993،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر عبدالهادی ناجی

دکتری فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر عبدالهادی ناجی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه تهران، از 1967 تا 1974،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی و روماتولوژی، از دانشگاه پاریس، از 1976 تا 1980،
 • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1 تا 2،
عضو شوید بیشتر بشناسید

محسن انصارى

بیشتر...
درباره محسن انصارى

دکتر فرهاد شهرام

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر فرهاد شهرام

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشكی عمومی ، از داشگاه تهران، از 1355 تا 1362،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی ، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1364 تا 1368،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1368 تا 1370،
عضو شوید بیشتر بشناسید