اعضای سایت

PreviousNext

دکتر فرهاد غریب دوست

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر فرهاد غریب دوست

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1979 تا 1987،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1987 تا 1991،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1991 تا 1993،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر عبدالهادی ناجی

دکتری فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر عبدالهادی ناجی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه تهران، از 1967 تا 1974،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی و روماتولوژی، از دانشگاه پاریس، از 1976 تا 1980،
 • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1 تا 2،
عضو شوید بیشتر بشناسید

محسن انصارى

بیشتر...
درباره محسن انصارى

دکتر فرهاد شهرام

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر فرهاد شهرام

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشكی عمومی ، از داشگاه تهران، از 1355 تا 1362،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی ، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1364 تا 1368،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1368 تا 1370،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر محمود اکبریان

دکتری فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان دکتر شریعتی

بیشتر...
درباره دکتر محمود اکبریان

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1345 تا 1352،
 • دکتری تخصصی در رشته تخصص داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، از 1357 تا 1361،
 • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان دکتر شریعتی، از 1361 تا 1363،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر فریدون دواچی

دکتری فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه پاریس

بیشتر...
درباره دکتر فریدون دواچی

شرح حال:

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه پاریس، از 1335 تا 1343،
 • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه پاریس، از 1343 تا 1346،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر احمد رضا جمشیدی

دکتری فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی

بیشتر...
درباره دکتر احمد رضا جمشیدی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1357 تا 1366،
 • دکتری تخصصی در رشته تخصص داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، از 1367 تا 1370،
 • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، از 1371 تا 1373،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر مهدی محمودی

PhD ایمونولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر مهدی محمودی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی در رشته گروه زيست شناسي، از كرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشكده علوم،، از 1376 تا 1380،
 • کارشناسی ارشد در رشته ايمونولوژي، از دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي، از 1384 تا 1386،
 • PhD در رشته ایمونولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1386 تا 1391،
عضو شوید بیشتر بشناسید

محمد تنهایی

بیشتر...
درباره محمد تنهایی

شرح حال:

در ایلام متولد شد. تحصیلات خود را در ایلام طی کرد.

عضو شوید بیشتر بشناسید