اعضای سایت

PreviousNext

3761339690

بیشتر...
درباره 3761339690

دکتر هدا کاوسی

دکتری فوق تخصص روماتولوژي از دانشگاه علوم پزشکي تهران

بیشتر...
درباره دکتر هدا کاوسی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژي، از دانشگاه علوم پزشکي تهران، از 1391 تا 1393،
عضو شوید بیشتر بشناسید