اعضای هیات علمی

PreviousNext

دکتر احمد رضا جمشیدی

دکتری فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی

بیشتر...
درباره دکتر احمد رضا جمشیدی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1357 تا 1366،
  • دکتری تخصصی در رشته تخصص داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، از 1367 تا 1370،
  • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، از 1371 تا 1373،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر مهدی محمودی

PhD ایمونولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر مهدی محمودی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی در رشته گروه زيست شناسي، از كرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشكده علوم،، از 1376 تا 1380،
  • کارشناسی ارشد در رشته ايمونولوژي، از دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي، از 1384 تا 1386،
  • PhD در رشته ایمونولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1386 تا 1391،
عضو شوید بیشتر بشناسید