اعضای سایت

PreviousNext

ebivaker@gmail.com

بیشتر...
درباره ebivaker@gmail.com

mohsenmoghoofei@yahoo.com

بیشتر...
درباره mohsenmoghoofei@yahoo.com

مریم شکری

بیشتر...
درباره مریم شکری

yimeci@daymail.life

بیشتر...
درباره yimeci@daymail.life

kheradmand0308@gmail.com

بیشتر...
درباره kheradmand0308@gmail.com

Sohrab_daniali

بیشتر...
درباره Sohrab_daniali

دکتر الهام فرهادی

دکتری تخصصی هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر الهام فرهادی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری تخصصی در رشته هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1392 تا 1396،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر مجید علیخانی

فوق تخصص روماتولوژي از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر مجید علیخانی

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص در رشته روماتولوژي، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1394 تا 1396،
عضو شوید بیشتر بشناسید