اعضای سایت

PreviousNext

Fariba1351

بیشتر...
درباره Fariba1351

ebivaker@gmail.com

بیشتر...
درباره ebivaker@gmail.com

mohsenmoghoofei@yahoo.com

بیشتر...
درباره mohsenmoghoofei@yahoo.com

مریم شکری

بیشتر...
درباره مریم شکری

yimeci@daymail.life

بیشتر...
درباره yimeci@daymail.life

kheradmand0308@gmail.com

بیشتر...
درباره kheradmand0308@gmail.com

Sohrab_daniali

بیشتر...
درباره Sohrab_daniali

دکتر الهام فرهادی

دکتری تخصصی هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر الهام فرهادی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری تخصصی در رشته هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1392 تا 1396،
عضو شوید بیشتر بشناسید