بيماريهاي روماتيسمي و حاملگي


خلاصه: حاملگي و بيماري هاي روماتيسمي همواره از مسائل مبتلا به و با اهميت مي باشند. بارداري هميشه فاكتوري خطرساز براي خان مهاي مبتلا به بيمار يهاي روماتيسمي به خصوص بيماري لوپوس، واسكوليت ها، پلي ميوزيت و ..... بوده است. البته برخي از افراد عليرغم ابتلاي به اين بيماري ها حاملگي بي خطري را سپري مي كنند ولي مصرف داروهاي روماتيسمي در حاملگي هميشه با علامت سوال همراه مي باشد و اين مسائل به يك چالش دائمي بين روماتولوژيست ها و همكاران متخصص زنان و زايمان و حتي برخي همكاران داروساز تبديل شده است. از يك طرف اين بيماران غالباً در سنين جواني و ميانسالي هستند و تمايل به بارداري و داشتن فرزند سالم دارند و چه بسا اين مسئله به ادامه زندگي مشترك آنها بستگي دارد. از طرف ديگر حاملگي ممكن است براي بيماران با مخاطراتي كه كمترين آنها فعال شدن بيماري مي باشد، همراه باشد. از جهت ديگر همكاران متخصص زنان و زايمان تمايل دارند كه بيمارانشان به خصوص در سه ماهه اول حاملگي از هيچ دارويي استفاده نكنند و اين در مورد بسياري از بيماران روماتيسمي امكان پذير نيست. اين كه چه بيماري و چه زماني قادر خواهد بود باردار شود و احياناً يك نوزاد سالم به دنيا بياورد، نيازمند ارتباط منظم بين روماتولوژيست، بيمار و متخصص زنان مي باشد كه البته ممكن است نياز به كمك همكاران روانشناس، داروساز و ...... باشد و لازم است با هدايت فوق تخصص روماتولوژي اين ارتباط به درستي تنظيم گردد. گفتار نخست بيماري هاي روماتيسمي و حاملگي 2 حال با همه مشكلات و مخاطرات ممكن، وقتي نوزاد به دنيا آمد اولين پرسش مادر اين است كه آيا مي توانم به فرزندم شير بدهم؟ آيا اين شيردهي ضرري براي كودك دارد يا خير؟ اين همه و بسياري ديگر، مسائلي است كه سعي شده است در اين كتاب به آن پرداخته شود. با توجه به دقت نظر و وسواس علمي كه از استاد محترم جناب آقاي دكتر شهرام سراغ داريم، اين كتاب با درايت ايشان و تلاش هاي همكار جوان مركز تحقيقات روماتولوژي سركار خانم دكتر ترانه درمحمدي طوسي، مجموعه اي مستند، نفيس و ارزشمند مي باشد و اميدورام از نظر علمي پاسخگوي بسياري از پرس شهايي باشد كه در رابطه با حاملگي و روماتيسم ذهن همكاران را مشغول ساخته است. اينجانب مطالعه آن را به همه همكاران پزشك به خصوص همكاران و دستياران فوق تخصصي روماتولوژي، دستياران و متخصصين زنان و زايمان، دستياران و متخصصين اطفال و نوزادان، داروسازان و .... توصيه مي نمايم. لازم است از زحمات اساتيد و همكاران مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران و نيز ساير اساتيد و همكاراني كه از سراسر كشور ما را در تهيه اين كتاب ياري نمودند سپاسگذاري نمايم.

توضیحات فایل نمایه id
615