چهارمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

  • دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۳۲
  • نویسنده:
  • دسته: خبر عمومی 2
  • بازدید: 118
  • نظر: 0


چهارمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

عنوان:

اسپوندیل آرتروپاتی سرونگاتیو (مولف: دکتر فرهادغریب دوست)

سال برگزاری: بهمن 1376